FEGIME
STRUCTURE / STRUKTURA

Grupa FEGIME Polska składa się z hurtowni: ELTECH, GRODNO, KOPEL, LIBRA, KWANT HE, NOWA ELEKTRO.

Centrala FEGIME Polska znajduje się w Łodzi. Jej zadaniem jest koordynowanie realizacji zobowiązań wobec producentów. Biuro w Łodzi zawiera również umowy w imieniu i na rzecz hurtowni zrzeszonych w grupie. Centrala kieruje także działaniami marketingowymi ważnymi z punktu widzenia całej grupy.

FEGIME daje możliwość przynależności do silnej, stabilnej, konkurencyjnej i solidnej grupy bez utraty lokalnej elastyczności działania, prężności i perfekcyjnej obsługi, które zawsze charakteryzowały nasze hurtownie.

Oferujemy naszym hurtowniom ochronę przed dużymi grupami finansowymi gwarantując ich istnienie w przyszłości na rynku zbieżne z wizją długoterminowego zaangażowania hurtowni w biznes.

FEGIME

OUR ESSANCE / SEDNO DZIAŁANIA

Działamy jako europejski generator biznesu. Wierzymy, że jedność naszych organizacji krajowych czyni je silniejszymi i zwiększa ich siłę oddziaływania na rynek.

Uważamy, że prawdziwa jedność powinna respektować indywidualizm każdego z członków. W FEGIME chronimy różnorodność, która objawia się poprzez wielokulturowość naszych organizacji zrzeszonych w 18 krajach.

Wierzymy, że nasza obecność geograficzna w Europie zbliża nas do naszych klientów, dostawców i wzajemnie do siebie.

OUR VALUES / NASZE WARTOŚCI

Rodzina, energia działania, solidność i doświadczenie to wartości, które przyświecają naszemu działaniu.

Budujemy długoterminowe relacje z naszymi klientami i dostawcami wsparte najlepszymi praktykami i wiedzą wymienianą na szczeblu całej europejskiej grupy.

Nasze wspólne idee i wartości tworzą jedność.

film
NEWS / AKTUALNOŚCI

Po kilku latach przerwy spowodowanej pandemią, po raz 17-sty społeczność ...
>>czytaj więcej

Kolejna edycja FEGIME Day za nami! W tym roku nasz Niebieski Zespół...
>>czytaj więcej

Co roku hurtownie zrzeszone w FEGIME w ramach FEGIME Day organizują...
>>czytaj więcej

 
Polityka plików cookiesCreated by: Medialab