FEGIME POLSKA - CENTRALA

FEGIME Polska Sp. z o. o.
ul. Lodowa 101
93-232 Łódź, Poland
tel. (42) 259-26-27
fax (42) 259-26-28
e-mail: biuro(at)fegime.pl
www.fegime.pl

NIP: 947-18-96-259
REGON: 473160020
kapitał zakładowy: 243 750 PLN
Dane rejestrowe: KRS 0000169146
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

 
Polityka plików cookiesCreated by: Medialab